Vilen Künnapu “Kunst, arhitektuur revolutioon / Art, Architecture, Revolution”

Eesti Arhitektuurimuuseum / Museum of Estonian Architecture
29.01 – 17.04.2016

Vilen Künnapu (s.1948) on Eesti arhitektuuri elav klassik, ilma kelleta siinset arhitektuuri lähiajalugu on võimatu ette kujutada. Samas on Künnapu loominguline tegevus endiselt liiga aktiivne ja dünaamiline, et võimaldada elutööd ammendavat retrospektiivi. Künnapu n-ö vaimne ärkamine 2000. aastate algul mõjutas oluliselt autori hinnanguid ja vaadet oma loomingule, seda nii ümber mõtestades kui ka taaselustades hulga kujundeid varasemast töödest. Teine oluline Künnapu värsket loomingut mõjutav tegur on tänu pojale August Künnapule umbes kümne aasta eest tärganud kirg maalikunsti vastu. Siit leitud värvid ja kujundid on kandunud otse arhitektuuri ning andnud aluse Eesti arhitektuuri kõige ekstsentrilisematele projektidele.

Arhitektuurimuuseumi näitus püüab kirjeldada erinevate mõjude koosluses sündinud sünteesi, kõrvutada Künnapu varasemaid, arhitektuuriajaloo klassikasse kuuluvaid hooneid arhitekti värskete projektidega. Näituse rõhuasetus pole kaugeltki mitte ainult arhitektuuril, vaid pigem Künnapu vabaloomingul – joonistustel, kollaažidel ja maalidel – mis aitavad arhitektuuris toimunud muutust nähtavaks ja arusaadavaks teha. Näha saab Künnapu mitmeid uusi töid ja väiksemahulisi arhitektoone, lilleõiena kujundatud näitusesaali keskmeks on installatsioon „Punane stuupa“. Näitusel linastub esmakordselt ka Jürgen-Kristoffer Korstniku lühifilm „Vaikne revolutsioon“.

Näitusega kaasneb muuseumi poolt väljaantud raamat „Vilen Künnapu. Kunst, arhitektuur, revolutsioon“. Raamatu avab Veljo Kaasiku eessõna ja juhatab sisse Indrek Grigori essee Künnapu loomingulisest sünkretismist. Künnapu enese seisukohti vahendab Sven-Erik Stambergi intervjuu ning Künnapu kultuslikule loojakuvandile heidab valgust Peterburis tegutseva arhitektuurikriitiku Ksenja Litvinenko artikkel nn Elevandimajast.

Sarnaselt näitusele ei ole ka raamat retrospektiivne, vaid koondab meistri loomingulisi impulsse otsides kujundite järjepidevust ja ülekandeid tekstide, joonistuste, maalide, arhitektoonide, projektide ja valminud majade vahel.

Kataloogi kujundus: Angelika Schneider
Näituse kuraator: Indrek Grigor
Näituse kujundus: Vilen Künnapu ja Paulina Pähn
Näituse graafika: Marko Kekišev

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.
Täname: Mait Väljas, Triin Ojari, Jarmo Kauge, Tiiu Talvistu, Maarja Korstnik, Jürgen-Kristoffer Korstnik, Kristi Annist ja Tarmo Kotke.
Lisainfo: Indrek Grigor, tel 55591425, indrekgrigor@gmail.com

 

 

 

Vilen Künnapu (b. 1948) is a living classic of Estonian architecture, without whom it is impossible to imagine local architecture and its recent history. Künnapu is still active as an artist, which is why it is problematic to provide a sufficient retrospective of his life’s work. Künnapu’s so-called spiritual awakening in the early 2000s significantly influenced his views on his work, which made him re-evaluate his earlier projects as well as revive numerous motifs of his early pieces. Another important aspect in Künnapu’s later creations is his passion for painting, which emerged about a decade ago thanks to his son August Künnapu. The colours and shapes discovered have carried over to architecture and become the basis for relatively eccentric projects in Estonian architecture.

The exhibition in the Museum of Estonian Architecture aims to describe the synthesis of various influences in Künnapu’s work and compare it to his earlier projects, which without doubt belong among the classics of Estonian architecture history. The emphasis of the exhibition is not on architecture; rather it is Künnapu’s drawings, collages and paintings, which enable the viewer to understand the change in his recent architectural projects. Several new works and smaller architectons will be exhibited, the central piece will be an installation Red Stupa. The exhibition also features a short film The Silent Revolution by Jürgen-Kristoffer Korstnik.

The exhibition is accompanied by a book Vilen Künnapu. Art, Architecture, Revolution, published by the Museum of Estonian Architecture. The book features a foreword by Veljo Kaasik and introduction by Indrek Grigor. Künnapu’s own thoughts are expressed in an interview with Sven-Erik Stamberg and Künnapu’s cult creator’s image is unravelled by St. Petersburg-based architecture critic Ksenia Litvinenko in her article about the so-called Elephant House.

Similarly to the exhibition, the book is not retrospective either. Rather it aims to collect the creative impulses of a master while looking for connections between shapes, texts, drawings, paintings, models, projects and finished buildings.

Catalogue design: Angelika Schneider
Curator: Indrek Grigor
Exhibition design: Vilen Künnapu and Paulina Pähn
Graphic design: Marko Kekišev

The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia.

Special thanks to: Mait Väljas, Triin Ojari, Jarmo Kauge, Tiiu Talvistu, Maarja Korstnik, Jürgen-Kristoffer Korstnik, Kristi Annist and Tarmo Kotke.

Vilen Künnapu was born in 30 June, 1948 in Tallinn, Estonia. He graduated from Tallinn’s 46thSecondary School, after which he studied architecture in the State Art Institute of the Estonian SSR (now known as the Estonian Academy of Arts), graduating in 1971. From 1969-1991 Künnapu worked as an architect in Estonia Kolkhoz Construction Institute (EKE Projekt), and has worked in Künnapu&Padrik architecture bureau since 1991. From 1992-1995 Künnapu was the Head Architect of Tallinn. In addition to a successful career in architecture, he has also participated in numerous art and architecture exhibitions in Estonia and abroad (mainly in Finland, Sweden, UK, United States, Taiwan etc), published several books and exhibition catalogues (Künnapu&Padrik. Collected Works – 1999; Over the Red River. Collected texts from 1972-2001 – 2001; Temples and Towers – 2007; Place. Shape. Energy. Collected texts from 2002-2010 – 2010). In 2001, Künnapu received the Order of the White Star, Fifth Class; he is a member of the Estonian Union of Architects, the Estonian Artist’s Association and a professor at the Tallinn University of Technology.