Vaakum kui mõtteviis. Polański, Hitchcock, Lynch ja Kafka

Retsensioon Tartu Valgus festivali TAVA2018 näitusele “Vaakum kui mõtteviis”
Sirp 16.11.2018
pdf